Blessure preventie

Het gezonde lichaam gezond houden.

Het totaal aan maatregelen die je kunt nemen om de schade aan de gezondheid ten gevolge van sportbeoefening te voorkomen.

Blessurepreventie kan verdeeld worden in:

  • Primaire preventie, het voorkomen van ontstaan van blessures.
  • Secundaire preventie, het verminderen van een opkomende blessure.
  • Tertiaire preventie, het herstel bevorderen en herhaling voorkomen.

Oorzaak
Sportblessures ontstaan vaak doordat er te veel geëist wordt van het lichaam. De balans tussen belasting en belastbaarheid is niet op elkaar afgestemd.

Een andere reden van blessureleed kan gerelateerd worden aan o.a. minder goede technieken, keuze van schoeisel, materiaal, ondergrond of weersomstandigheden.

Veel blessureleed kunt u voorkomen
Als u blessures wilt voorkomen dan kan de sportmasseur u hierbij helpen.

De sportmasseur zal eerst een uitgebreid functie onderzoek van de bewegingsapparaten uitvoeren.

Uit dit onderzoek kunnen er mogelijke afwijkingen naar voren komen die de aandacht behoeven ondanks er nog geen blessure is, maar die wel in een later stadium kunnen ontstaan.

Graag adviseer ik u over gezond en veilig sporten. Mede door een regelmatig contact kan een beginnende blessure bij u snel herkend worden.

Zo nodig verwijs ik u door.

De te treffen maatregelen om blessureleed te voorkomen of om herstel te bevorderen:

  • Onderzoek
  • Adviezen over warming-up, cooling-down, rek en strekoefeningen
  • Adviezen over trainingsopbouw
  • Herstelbevorderende oefeningen
  • Massage
  • Tapen en bandageren

HOME