Nieuws

UP-DATE 7 mei 2020


Met groot genoegen kan ik u  vertellen dat met ingang van 11 mei 2020 de praktijk weer is geopend.

In verband met de coronamaatregel zijn er in mijn praktijk een aantal aanpassingen ingevoerd.

Dit zijn:

- Ik verzoek maximaal 5 minuten voor aanvang van de afspraak aanwezig te zijn.
- Ik zal de deur voor u openen.
- We geven elkaar geen hand.
- Ik draag handschoenen, een mondkapje, een schort en een gelaatsscherm als u binnen komt.
- U dient bij binnenkomst uw handen te wassen.
- Alles waar u contact mee maakt, is voor uw binnenkomst gedesinfecteerd.
- Er mag 1 persoon buiten mijzelf in de praktijk aanwezig zijn, u komt alleen.
- Betaling kan op verschillende manieren geschieden:
   > de voorkeur gaat uit dat u het verschuldigde bedrag overmaakt;
   > als u contant wilt betalen, dan graag gepast.

Als u klachten heeft zoals:
- verkoudheid
- hoesten
- niezen
- koorts
Dan graag contact opnemen

Op deze manier zorgen we er samen voor dat besmetting tot het minimale beperkt wordt.


 medische pedicure en sportmassage praktijk  oudenbosch                 info@lemnaminor.nl      © Lemna minor 2020