Massage

Massage is het toepassen van gestructureerde of ongestructureerde druk, spanning, beweging  op de zachte weefsels van het lichaam, met inbegrip van de huid, spieren, bindweefsel, pezen ter verhoging van enigerlei aspect van het welzijn van de client. 


Doel van een massage kan zijn gelegen in het bestrijden van klachten of symptonen, hetzij lichamelijke, hetzij geestelijk/emotionele.

Ziekten en symptomen om op te letten

In sommige gevallen is het onverstandig om te masseren (contra-indicaties). Afhankelijk van de aandoening zijn sommige massagehandelingen toch mogelijk, of zelfs heilzaam. 

  • Plaatselijke infecties (niet alleen van de huid maar ook van bijvoorbeeld gewrichten)
  • Besmettelijke huidaandoeningen niet masseren.
  • Vormen van huiduitslag (zoals acne, eczeem, steenpuisten)
  • Bloeduitstortingen.
  • Spataderen.
  • Trombose, aderontstekingen.
  • Botbreuken.
  • Griep of koorts.
  • Zwangerschap, kanker, verhoogde bloeddruk, osteoporose,astma

 HOME

 medische pedicure en sportmassage praktijk  oudenbosch                 info@lemnaminor.nl      © Lemna minor 2020